Välkommen till MultiPvP | Multistaden

Play.MultiPvP.se ● Multistaden.se

Registera Logga in

Dubbelarbetare Ansökningar

Här ansöker du om att bli Dubbelarbetare. Det Dubbelarbetar innebär är att du får möjlighet till att erhålla två Whitelistade jobb samtidigt från serverns sida. Med detta ställer vi krav på din RP och att det ska tillföra serverns RP positivt.