Välkommen till MultiPvP | Multistaden

Play.MultiPvP.se ● Multistaden.se

Registera Logga in

BB codes

 • [B], [I], [U], [S]-fetstil, kursiv stil, understrykning och genomstrykning

  Gör den inslagna texten fet, kursiv, understruken eller genombruten.
  Exempel:
  Detta är [B]bold[/B] text.
  Detta är [I]italic[/I] text.
  Detta är [U]underlined[/U] text.
  Detta är [S]struck-through[/S] text.
  Output:
  Detta är bold text.
  Detta är italic text.
  Detta är underlined text.
  Detta är struck-through text.
 • [COLOR=color], [FONT=name], [SIZE=size] - Text Color, Font, and Size

  Ändrar färg, typsnitt eller storlek på den omslutna texten.
  Exempel:
  Detta är [COLOR=Red] Red [/Color] och [COLOR=#0000cc] blå [/Color] text.
  Detta är [FONT=Courier New] Courier New [/FONT] text.
  Det här är [SIZE=1] Small [/SIZE] och [SIZE=7] Big [/SIZE] text.
  Output:
  Detta är Red och blå text.
  Detta är Courier New text.
  Det här är Small och Big text.
 • [URL], [EMAIL] - Linking

  Skapar en länk med den inslagna texten som mål.
  Exempel:
  [URL]https://www.example.com[/URL]
  [EMAIL][email protected][/EMAIL]
  Output:
 • [URL=link], [EMAIL=address] - Linking (Advanced)

  Länkar den inslagna texten till den angivna webb sidan eller e-postadressen.
  Exempel:
  [URL=https://www.example.com]Gå till example.com[/URL]
  [[email protected]]Maila mig[/EMAIL]
  Output:
 • [USER=ID] - Profile Linking

  Länkar till en användares profil. Detta infogas vanligt vis automatiskt när du nämner en användare.
  Exempel:
  [USER=1]Användarnamn[/USER]
  Output:
 • [IMG] - Image

  Visa en bild med den omslutna texten som URL.
  Exempel:
  [IMG]/styles/fucklestroiwillfuckphrex.png[/IMG]
  Output:
  /styles/fucklestroiwillfuckphrex.png
 • [MEDIA=site] - Embedded Media

  Bäddar in media från godkända webbplatser i ditt meddelande. Vi rekommenderar att du använder medie knappen i redigerarens verktygs fält.
  Godkända platser: Apple Music, Dailymotion, Facebook, Flickr, Giphy, Imgur, Instagram, Liveleak, Metacafe, Pinterest, Reddit, SoundCloud, Spotify, Tumblr, Twitch, Twitter, Vimeo, YouTube
  Exempel:
  [MEDIA=youtube]oHg5SJYRHA0[/MEDIA]
  Output:
  An embedded YouTube player would appear here.
 • [LIST] - Lists

  Displays a bulleted or numbered list.
  Exempel:
  [LIST]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  Output:
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - Text alignment

  Ändrar justeringen för den omslutna texten.
  Exempel:
  [LEFT]Left-aligned[/LEFT]
  [CENTER]Center-aligned[/CENTER]
  [RIGHT]Right-aligned[/RIGHT]
  Output:
  Left-aligned​
  Center-aligned​
  Right-aligned​
 • [QUOTE] - Quoted text

  Visar text som har citerats från en annan källa. Du kan också tillskriva namnet på källan.
  Exempel:
  [QUOTE]Quoted text[/QUOTE]
  [QUOTE=A person]Something they said[/QUOTE]
  Output:
  Quoted text
  A person sa:
  Something they said
 • [SPOILER] - Text containing spoilers

  Döljer text som kan innehålla spoilers så att tittaren måste klicka på den för att synas.
  Exempel:
  [SPOILER]Simple spoiler[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]Spoiler with a title[/SPOILER]
  Output:
  Simple spoiler
  Spoiler with a title
 • [CODE] - Programming code display

  Visar text i ett av flera programmeringsspråk och markerar syntaxen där det är möjligt.
  Exempel:
  General code:
  [CODE]General
  code[/CODE]

  Rich code:
  [CODE=rich][COLOR=red]Rich[/COLOR]
  code[/CODE]

  PHP code:
  [CODE=php]echo $hello . ' world';[/CODE]

  JS code:
  [CODE=javascript]var hello = 'world';[/CODE]
  Output:
  General code:
  Code:
  General
  code
  Rich code:
  Rich (BB code):
  Rich
  code
  PHP code:
  PHP:
  echo $hello . ' world';
  JS code:
  JavaScript:
  var hello = 'world';
 • [ICODE] - Inline programming code display

  Gör att du kan visa kod inline bland normalt inlägg innehåll. Syntaxen kommer inte att markeras.
  Exempel:
  Inline code blocks [ICODE]are a convenient way[/ICODE] of displaying code inline.
  Output:
  Inline code blocks are a convenient way of displaying code inline.
 • [INDENT] - Text indent

  Gör att du kan visa kod inline bland normalt inlägg innehåll. Syntaxen kommer inte att markeras.
  Exempel:
  Regular text
  [INDENT]Indented text[/INDENT]
  [INDENT=2]More indented[/INDENT]
  Output:
  Regular text
  Indented text​
  More indented​
 • [PLAIN] - Plain text

  Inaktiverar BB-kodöversättning på den inslagna texten.
  Exempel:
  [PLAIN]Detta är inte [B]bold[/B] text.[/PLAIN]
  Output:
  Detta är inte [B]bold[/B] text.
 • [ATTACH] - Attachment insertion

  Infogar en bilaga på den angivna punkten. Om bilagan är en bild, läggs en miniatyrbild eller en fullstorleksversion in. Detta kommer generellt att införas genom att klicka på lämplig knapp.
  Exempel:
  Thumbnail: [ATTACH]123[/ATTACH]
  Full size: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Output:
  The contents of the attachments would appear here.
 • [GALLERY=option] - Gallery embed

  BB code for displaying gallery media items and albums.
  Exempel:
  [GALLERY=media, X]Gallery BB Code[/GALLERY]
  Output:
  [GALLERY=media, X]Gallery BB Code[/GALLERY]