Välkommen till MultiPvP | Multistaden

Play.MultiPvP.se ● Multistaden.se

Register Logga in

Ratings totals for Philip320

Icon Titel Received Given
Positiv 472 319
Gilla
347 186
Håller med
57 49
Rolig
6 10
Vinnare
15 34
Informativ
20 13
Vänlig
22 19
Användningsbar
3 6
Kreativ
2 2
Neutral 2 11
Rökigt
1 10
Optimistisk
1 1
Negativ 7 17
Ogilla
2 1
Håller inte med
2 9
Irrelevant
1 1
Dålig stavning
1 1
Onödig
1 5